Gray Saxifrage (Saxifraga caesia)

Saxifragaceae

Gray Saxifrage / Saxifraga caesia

Blooming: Jul - Aug
Size: 2 - 10 cm
Found: R├Ątikon

Return to main page